Project

Energie- en ziektebeheersing

Er is een direct verband tussen de omstandigheden in de kas en de ontwikkeling van ziekten, en daarmee tussen de energiebeheersing en ziektedruk. Een voorbeeld hiervan is meeldauw op aardbei op het blad en in alle ontwikkelingsstadia van de vruchten.

Plagen en ziekten zijn een gegeven in de Nederlandse kassen. Ze worden zo veel mogelijk biologisch bestreden, maar helaas is dat niet altijd mogelijk. Daarnaast kijkt de tuinder naar het klimaat: is het bijvoorbeeld niet te vochtig voor ziekteontwikkeling? Er valt iets voor te zeggen om een klimaatstrategie te ontwerpen die aan de volgende randvoorwaarden voldoet: 1) geen gebruik van fossiele energie (klimaatneutraal), 2) niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van plagen en ziekten zodat de teelt kan worden verduurzaamd, en 3) juist wel bevorderlijk voor productie en productkwaliteit. Hier moet een aanpak voor worden ontwikkeld die is gebaseerd op integraal denken en brede toepasbaarheid qua gewassen.

Publicaties