Project

Energiemonitor bloembollen (onderdeel van Monitoring Energie Innovaties)

Op basis van de adressenlijst van de Energiemonitor 2016 worden de bedrijven met als hoofdactiviteit het telen en/of broeien van bloembollen per e-mail gevraagd dit jaar (weer) aan de Energiemonitor deel te nemen. In de mail wordt een persoonlijk deelname-nr. meegestuurd, plus een link om daarmee het vragenformulier in te vullen, op dezelfde manier als voor de Energiemonitor 2016.

Werkwijze

De aangeleverde data worden gecontroleerd, bewerkt en in het voor analyse geschikte format gebracht. Via e-mail worden, indien nodig, tot 2 maal toe herinneringen verstuurd of ontbrekende data opgevraagd. Bij de analyse wordt een onderscheid gemaakt tussen het energieverbruik (elektra, gas en het totale primaire energieverbruik) per eenheid in de teelt en in de broei. Daarnaast kan voor deze sub-sectoren ook voor de afzonderlijke gewassen het energieverbruik per eenheid bepaald worden (afhankelijk van de spreiding en de mate van voorkomen in de database).

Vervolgens wordt de per bedrijf geschatte gerealiseerde EE vergeleken met de op het bedrijf toegepaste energiebesparingsmaatregelen.

Daarnaast worden de ontwikkelingen in bedrijfsarealen (totaal en per gewas), opbrengst/ha (indien opbrengstgegevens worden gerapporteerd) en broeiproductie in kaart gebracht dmv. database-extracties. Het totale energieverbruik in de sector wordt dan berekend door de energieverbruiken per eenheid te vermenigvuldigen met de productieomvang, uitgesplitst per sub-sector en voor zover mogelijk per gewas. Hierbij wordt ook gebruikt gemaakt van de statistieken van het CBS.

Tot slot wordt een overzicht gegeven van het toepassen van duurzame energie (type, aandeel, aantal bedrijven, levering naar buiten), en de vermeden uitstoot van CO2.

Resultaten

De resultaten worden gerapporteerd in het jaarlijkse sectorrapport. Voor de individuele bedrijfsrapportages wordt een samenvatting van het sectorrapport gegeven, plus in tabelvorm een schatting van de EE-prestatie van het betreffende bedrijf in vergelijking met het gemiddelde van de sector. Verzending per e-mail van deze gegevens naar de individuele bedrijven wordt ook door WUR Glastuinbouw & Bloembollen verzorgd.

Publicaties