Project

ER Overige Taakgroepen

De Emissieregistratie levert cijfers voor nationale en internationale rapportages, zoals de Balans van de Leefomgeving en Kyoto. Het  ministerie van LNV hecht veel waarde aan tijdige levering van cijfers van voorgaand jaar op basis van de beste wetenschappelijke inzichten. In dit project wordt de bijdrage verzorgd aan de Taakgroep Water (MEWAT) en aan de taakgroep Ruimtelijke Verdeling (TRV) van de Emissieregistratie.