Project

ETC DI

Het ETC/DI is een raamwerkovereenkomst waar per jaar in samenspraak met het Europees Milieu Agentschap (EEA) de verschillende projecten worden gedefinieerd. De hoofdthema’s zijn monitoring en e-reporting, thematische data integratie m.b.t. land en bodem, data intelligentie en Copernicus support.

Het ETC/DI is een raamwerkovereenkomst waar per jaar in samenspraak met het Europees Milieu Agentschap (EEA) de verschillende projecten worden gedefinieerd. De hoofdthema’s zijn monitoring en e-reporting, thematische data integratie m.b.t. land en bodem, data intelligentie en Copernicus support. WENR is betrokken bij:

  1. Ondersteuning EEA bij ontwikkeling van ruimtelijke indicatoren, data integratie en landgebruik assessments (gemeenschappelijk landbouwbeleid (CAP), landdegradatie neutraliteit (LDN));
  2. Ondersteunen EEA met het beschikbaar maken van bodemdata aan bedrijven, bedrijfsnetwerken, nationale overheden en kennisinstellingen;
  3. Data analyse en processing (nieuwe methoden en datasets);
  4. Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) implementation support.

De aanwezigheid van WENR in het consortium geeft de mogelijkheid Nederlandse kennis en ervaring in te brengen m.b.t  Europese landgebruik en bodemstudies, Copernicus land monitoring, artificial intelligence, maar het is ook een modus voor tweezijdige communicatie en het opdoen van kennis en informatie over de belangrijkste onderwerpen gerelateerd aan Copernicus land monitoring, artificial intelligence, landgebruik en bodem. Door WENR’s betrokkenheid bij de nationale landbouw en bodem agenda’s kunnen we input geven aan nationale onderwerpen, het oplossen van problemen en significant bijdragen aan problemen van deze tijd.

Publicaties