Project

EU-Cofin 2018 Brisk II

De visie van BRISK2 (www.brisk2.eu) is om een Europese bioraffinage onderzoeksinfrastructuur te realiseren door virtuele koppeling van 55 bestaande lab, pilot en demo onderzoeksfaciliteiten bij 15 toonaangevende Europese onderzoeksinstellingen. Hierdoor kunnen bestaande onderzoeksinfrastructuren beter worden benut en onderzoeksbudget efficiënter worden ingezet. De focus ligt op de valorisatie van agroresiduen, procesresiduen en high-potential biomassa land- en aquatische gewassen voor de co-productie van geavanceerde biotransportbrandstoffen en added-value biobased producten (eiwitten, chemicaliën, materialen).

Marktpartijen (biomassa leveranciers, MKB, industrie, bioproducenten, universiteiten en onderzoeksinstellingen) worden gezamenlijk in de gelegenheid gesteld om onderzoeksprojecten te definiëren en deels betaald door de EC te laten uitvoeren door en in de installaties van de deelnemende projectpartners.

Naast inzet van genoemde onderzoeks-infrastructuur wordt er tevens een gezamenlijk onderzoeksprogramma uitgevoerd op het gebied van biomassa karakterisering, vergisting, fermentatie, verbranding, vergassing, pyrolyse, katalytische conversie, proces-integratie, co-productie bioenergie en bioproducten via efficiënte bioraffinagetechnologie en integrale ketenanalyse en optimalisatie.

Wageningen Food and Biobased Research richt zich qua onderzoek m.n. op de afscheiding en valorisatie van eiwitten uit eiwitrijke grondstoffen; terwijl het voor Transnational Access haar voorbehandellings-/fractionerings, tegenstroomextractie- en diverse fermentatiefaciliteiten ter beschikking stelt.                 

Publicaties