Project

EU-Cofin 2018 Lignocost

Lignine is een belangrijke en volumineuse reststroom in de pulp en papierindustrie én komt vrij bij de conversie van lignocellulose biomass naar bioethanol en biochemicaliën. Lignine heeft de potentie om een belangrijke toekomstige aromatische grondstof voor de industrie te worden, maar wordt tot nu toe te weinig toegepast vanwege beschikbare informatie over industriële beschikbaarheid, duurzame applicaties en milieu impact.

Het is duidelijk dat lignine valorisatie essentieel is voor het ontwikkelen van economisch rendabele bioraffinage fabrieken. Om de transitie van een complexe reststroom naar een industriële grondstof te faciliteren, is een Europees network opgezet om de kennis en informatie die aanwezig is bij academia te bundelen en te leveren aan de industrie inclusief MKBs.

Het belangrijkste doel van LignoCOST is om een goed netwerk op te zetten waarin de gehele waardeketen aanwezig is om relevante informatie te genereren die gericht is op de ontwikkeling en stimulatie van lignine valorisatie in duurzame industriële toepassingen. Alleen wanneer samen wordt gewerkt kan deze informatie worden verkregen om de technische, niet-technische, milieu en socio-economische impact voor de meest veelbelovende lignin waardeketens te bepalen.

Publicaties