Project

EU Farm Accountancy Data Network

Het Farm Accountancy Data Network (FADN) bevat gegevens over de economische resultaten van agrariërs van alle lidstaten van de Europese Unie (EU). Deze gegevens worden door de EU gebruikt voor het monitoren van de actuele stand van zaken, het evalueren van bestaand beleid en het doorrekenen van nieuw beleid.

Voor Nederland verzamelt Wageningen Economic Research de benodigde gegevens met behulp van het Bedrijveninformatienet. Doel van dit project is het toezien op de tijdige en kwalitatief goede aanlevering van de gegevens in Brussel en de belangenbehartiging van Nederland in het FADN-management comite.

De FADN-database wordt veelvuldig ingezet voor onderzoek en analyses door de EU. Ook Wageningen Economic Research gebruikt de teruggeleverde data regelmatig in onderzoekspublicaties die weer ten dienste staan van het beleid.

Beoogd resultaat

  • Tijdige en juiste aanlevering van gegevens uit het Bedrijven-Informatienet.
  • Actieve deelname aan vergaderingen (verslagen vergaderingen).
  • Indien gewenst: ondersteunen verkrijgen toegang tot de EU data voor onderzoek.

Werkwijze

  • Het co√∂rdineren van de aanlevering van de Bedrijveninformatienet gegevens aan de Europese Unie. De gegevensverzameling vallen onder het project Informatienet land- en tuinbouw. De werkzaamheden zullen met name in het laatste kwartaal plaatsvinden.
  • Het ondersteunen van het beantwoorden van vragen over de data die is aangeleverd (met name in het eerste kwartaal).
  • Het voorbereiden, deelnemen aan en terugkoppelen van resultaten van de vergaderingen van het management comit√© van het FADN (verspreid over het jaar) en ad-hoc werkgroepen.
  • Afstemming met de FADN unit van DG-Agri
  • Op ad-hoc basis bilaterale afstemming met andere landen over specifieke aspecten van de werking van het FADN systeem.