Project

EU G2P-SOL

Goed gekarakteriseerd uitgangsmateriaal vormt de basis voor vrijwel alle vernieuwingen binnen de plantenveredeling en het plantenveredelingsonderzoek. Genenbanken bewaken en beheren de genetische diversiteit voor belangrijke landbouwgewassen en vormen een belangrijke bron voor nieuwe eigenschappen zoals ziekteresistentie, abiotische stress tolerantie, opbrengst en kwaliteit.  

Momenteel wordt de beschikbaarheid en het gebruik van de genetische variatie aanwezig in verschillende genenbank collecties beperkt door gebrekkige informatie over de accessies in de verschillende collecties. De revolutionaire ontwikkeling in high-throughput, genomics-gebaseerde genotyperings- en fenotyperings technologieën maakt het mogelijk om, binnen het G2P-SOL EU project, de Solanaceae collecties van verschillende genenbanken op een uniforme, complete manier te karakteriseren en met elkaar te vergelijken, zodat gebruikers een beter beeld krijgen van de variatie in en mogelijkheden van de beschikbare genenpools.

Focus op vier gewassen

Focus is op vier Solanaceae gewassen, aardappel, tomaat, paprika en aubergine, die zowel mondiaal als voor Nederland van enorm economisch belang zijn. Daarnaast beoogt dit EU project nieuwe toepassingen voor gebruikers te ontwikkelen, zoals het samenstellen van core collecties voor specifieke toepassingen, waarin naast genotypische ook fenotypische en experimentele informatie beschikbaar is. Dit vereist, naast experimenteel onderzoek, belangrijke ontwikkelingen in database management en data mining tools.

Wageningen University & Research speelt een belangrijke rol in dit project en is betrokken bij: (i) genotypering van de verschillende Solanaceae collecties, (ii) phenotypische en metabole karakterisering van de paprika core collectie, (iii) pre-breeding van paprika en (iv) databasing en data analyse.   

Resultaten G2P-SOL EU project

G2P-SOL zal leiden tot de volgende wetenschappelijk relevante resultaten:

(i) een inventarisatie van de wereldwijde genetische diversiteit in de Solanaceae;

(ii) de ontwikkeling van nieuw pre-breeding en onderzoeksmateriaal voor nieuwe opbrengst, ziekteresistentie, abiotische stress tolerantie en kwaliteits eigenschappen;

(iii) identificatie van gen regios voor deze eigenschappen;

(iv) proof of concept veredelings pipelines voor genomics-assisted breeding;

(v) protocollen voor genomics-assisted conservering van germplasm collecties;

(vi) data over de populatie structuur, genomische samenstelling en phenotypes van de wereldwijde Solanaceae collectie en (vii) methoden voor data analyse. 

Publicaties