Project

EU-Honingprogramma

In het EU Honingprogramma 2017-2019 is duurzaamheid en weerbaarheid van bijen een belangrijke onderzoekslijn. Kennisoverdracht naar imkers blijft onverminderd belangrijk in het project. Daarnaast wordt het huidige onderzoek naar de oorzaken van bijensterfte afgerond.

Focus op weerbaarheid

In het nieuwe honingprogramma ligt de focus op duurzaamheid en weerbaarheid van de bijen. Dit sluit aan op het Actieprogramma Bijengezondheid (2013). De inzet op kennisverspreiding naar de imkers blijft onverminderd belangrijk. Daarnaast is de afronding van het huidige onderzoek naar de oorzaken achter de bijensterfte van belang.

In het nieuwe programma zorgen we voor doorlopende kennislijnen. Dat betekent dat er maximaal aangesloten en gebruik wordt gemaakt van relevant nationaal en internationaal onderzoek. De kennisbehoefte is gericht op:

  • Streven naar meer robuuste weerbare honingbijen, met focus op varroaresistente bijenvolken. Daarbij staan niet alleen de bijen(volken) zelf centraal, maar ook de mogelijkheden naar toepassing in de praktijk;
  • Diagnose van ziekten en plagen voor een duurzame en effectieve bestrijding daarvan en het verhogen van het kennisniveau van imkers van bijengezondheid;
  • ronden van het onderzoek naar factoren achter bijensterfte en de mogelijkheden van verbeteringen in de praktijk.
  • Kennisverspreiding voor een betere imkerpraktijk, in nauwe samenwerking met bijenhoudersverenigingen.

Dit programma is afgestemd met de bijenhouderijsector. Bijen@wur neemt het initiatief in het betrekken van externe partijen en coördineert het programma.

De Europese Commissie en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dragen hier ieder voor 50% aan bij.