Project

EU Metrofood

Binnen het EU-project METROFOOD-Preparatory Phase zullen voorbereidingen getroffen worden voor het opzetten van een Research Infrastructuur. Dit moet een duurzame Europese infrastructuur worden met betrekking tot het verkrijgen, verzamelen en ontsluiten van kwaliteits-gecontroleerde meetgegevens op het gebied van voedselkwaliteit en voedselveiligheid.

Het doel van het project is om een Research Infrastructuur (RI) op te zetten om meetgegevens op het gebied van gezonde en veilige voeding te verkrijgen, verzamelen en ontsluiten.

Het te ontwikkelen platform zal bestaan uit een fysieke (P-RI) en een elektronische infrastructuur (e-RI) om bestaande netwerken van producenten, laboratoria, experimentele velden of boerderijen, keuken-laboratoria voor voedselbereiding en opslag te delen en integreren. De focus ligt hierbij op voedselsamenstelling, voedingswaarde, gehaltes van contaminanten en markers. Om te komen tot betrouwbare data zullen referentiematerialen ontwikkeld worden en zullen kwaliteitseisen opgesteld worden voor de te verzamelen meetgegevens en analysemethoden.

Ambities WFSR:

  • Deelnemen aan het project en meetings.
  • Één MOOC ontwikkelen met interactieve mogelijkheden zodat kennis over analyses en laboratorium QA relevant voor METROFOOD gedeeld kan worden.
  • Papierloze cursussen ontwikkelen die zowel bij WFSR als op locatie gegeven kunnen worden; 1 cursus over laboratory quality services speciaal voor METROFOOD eisen en 1 cursus over analyse van mycotoxinen of plantentoxinen voor METROFOOD.

Publicaties