Project

EU Referentie laboratorium Mycotoxinen en Plantentoxinen

Het Europese referentielaboratorium (EURL) harmoniseert en verbetert de effectiviteit en kwaliteit van het analytisch-chemisch onderzoek naar de aanwezigheid van mycotoxinen en plantentoxinen in voedingsmiddelen en diervoeders. De nationale referentie laboratoria (NRL’s) in de Europese Unie (EU) worden ondersteund bij de implementatie en uitbreiding van analytische methoden om kwalitatief hoogwaardige analyses uit te voeren voor handhaving van de EU-regelgeving. Verder ondersteunt het EURL mycotoxinen en plantentoxinen de Europese Commissie bij beleidsvragen over analytiek. Om dit te bereiken wordt onderzoek gedaan, worden trainingen en workshops gegeven en wordt een programma van proficiencytesten georganiseerd.

Doelstelling

Het harmoniseren en verbeteren van de effectiviteit en kwaliteit van het analytisch-chemisch onderzoek op het gebied van mycotoxinen en plantentoxinen in voedingsmiddelen en diervoeders binnen het netwerk van nationale referentie laboratoria in de EU.

Werkwijze

Het werkprogramma wordt jaarlijks opgesteld. In het programma wordt gedetailleerd aangegeven welke activiteiten er ontwikkeld gaan worden ten aanzien van kennisuitwisseling, methode-ontwikkeling, borgingswerkzaamheden en onderzoek.

Resultaat

Het resultaat van dit project draagt bij aan de effectiviteit en kwaliteit van de controle op gereguleerde mycotoxinen en plantentoxinen in levensmiddelen en diervoeders in de EU. De producten van het project zijn gerichte trainingen op het gebied van analytische methode, adviesrapporten aan de Europese Commissie en openbaar toegankelijke rapportages over georganiseerde proficiencytesten en methode-ontwikkeling. Meer informatie over het EURL mycotoxinen en plantentoxinen kunt u hier vinden.

Publicaties