Project

European Topic Centre on Climate Change Adaptation and LULUCF (ETC-CA)

Het European Topic Centre on Climate Change Adaptation and LULUCF (ETC CA) is onderdeel van het European Environment Agency (EEA). Het ETC CA ontwikkelt een kennisbasis die de Europese lidstaten ondersteunt in beleid voor het aanpassen aan de effecten van klimaatverandering.

Activiteiten: Kennis ontwikkelen en toepasbaar maken over effecten van klimaatverandering in de landbouw. De bijdrage van WEnR richt zich op kennis beschikbaar maken over klimaatbestendigheid van de landbouw en natuur gebaseerde adaptatie oplossingen.

Toepassing: Het project richt zich op het ondersteunen van de nationale klimaatbeleidsagenda en fungeert als internationale benchmark voor dat beleid. Voorbeelden worden gegeven van succesvolle klimaatadaptatie in Europa, met korte termijnacties voor klimaatbestendig en biodiversiteit-gerichte adaptatie voor de landbouw.

Publicaties