Project

Europees referentiecentrum dierenwelzijn Wageningen

Het eerste European Reference Centre for Animal Welfare (EURCAW) is gestart op 1 oktober 2018 onder leiding van Wageningen Livestock Research. Doel is de EU lidstaten te ondersteunen m.b.t. Europese wetgeving rond het welzijn van varkens: op de boerderij, tijdens transport en slacht. In 2018 wordt op basis van de behoefte van de lidstaten het werkplan 2019-2022 opgesteld.

Het gaat in het centrum om welzijn op de boerderij (b.v. Directive 2008/120/EC), tijdens transport (Council Regulation (EC) No 1/2005) en tijdens het slachten (Council Regulation (EC) No 1099/2009).

EURCAW verleent die ondersteuning middels 5 activiteiten, die gericht zijn op:

  1. Coordinated assistance
  2. Animal welfare indicators
  3. Gaps in knowledge
  4. Training
  5. Dissemination

Werkplan

In de maanden oktober - december 2018 wordt op basis van de behoefte van de lidstaten het werkplan voor de jaren 2019-2022 opgesteld. LNV zal een belangrijke bijdrage aan dit plan leveren. Het werkplan is begin januari 2019 beschikbaar. 

Publicaties