Project

Europese netwerk van visserijontwikkeling adviseurs (EFDAN)

Het project is gericht op het structureel ondersteunen van de Nederlandse inbreng met betrekking tot internationaal Europees Visserijbeleid, inclusief de externe dimensie / visserijakkoorden en het bevorderen van coherentie van dat beleid binnen de EU. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is lid van de EFDAN ( European Fisheries Development Advisors Network). Ieder jaar vindt de vergadering in één van de EFDAN lidstaten plaats. WUR-WMR heeft specifieke internationale kennis en ervaring met betrekking tot de vis sector en voortbouwend op internationale kennisnetwerken wordt deze kennis functioneel ingezet. Het project bestaat uit het inhoudelijk voorbereiden van de WMR bijdrage en het bijwonen van de EFDAN bijeenkomst die elk jaar gehouden worden gedurende twee dagen als ook het faciliteren van de EFDAN website.

Het project is gericht op het structureel ondersteunen van de Nederlandse inbreng met betrekking tot internationaal Europees Visserijbeleid, inclusief de externe dimensie / visserijakkoorden en het bevorderen van coherentie van dat beleid binnen de EU. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is lid van de EFDAN (European Fisheries Development Advisors Network). Ieder jaar vindt de vergadering in één van de EFDAN lidstaten plaats. WUR-WMR heeft specifieke internationale kennis en ervaring met betrekking tot de vis sector en voortbouwend op internationale kennisnetwerken wordt deze kennis functioneel ingezet.

Publicaties