Project

Evaluatie Verordening Varkensleveringen (VVL)

De Verordening varkensleveringen is in het leven geroepen met het doel om het aantal relaties tussen varkensbedrijven te beperken en te structureren waardoor de kans op insleep en verdere verspreiding van besmettelijke dierziekten wordt verminderd. In dit project wordt de werkzaamheid van de VVL geëvalueerd m.b.v. modellering van varkenspesttransmissierisicos.

De Verordening varkensleveringen (VVL) (PVV, 2007; voorheen Regeling Varkensleveringen van het Ministerie van LNV) is naar aanleiding van de grote KVP-epidemie in 1997-1998 in het leven geroepen met het doel om het aantal relaties tussen varkensbedrijven te beperken en te structureren waardoor de kans op insleep en verdere verspreiding van besmettelijke dierziekten wordt verminderd. Om de werkzaamheid van de VVL te kunnen evalueren is er bij het Ministerie van LNV behoefte aan beter inzicht in het effect van de beperkingen van vervoers-bewegingen door de VVL op het risico van verspreiding van besmettelijke dierziekten. Dit onderzoeksproject ontwikkelt dergelijk inzicht d.m.v. de modellering van de verspreidingsrisicos in afhankelijkheid van welke beperkingen worden opgelegd aan de varkensleveringen. Klassieke varkenspest (KVP) virus transmissierisico's via deze varkensleveringen zullen worden gemodelleerd met gebruik van historische gegevens over varkensleveringen/verplaatsingen van RVO. Aannames over hoe mogelijke versoepelingen of aanscherpingen van beperkingen zouden uitwerken op het patroon van leveringen zullen worden gebaseerd op economische kengetallen en expert interviews. KVP wordt gekozen als een belangrijke infectieuze varkensziekte die bij insleep en verdere verspreiding grote economische, sociale en welzijnsgevolgen heeft. De voorgestelde aanpak zal inzicht kunnen geven in de mate waarin de VVL, en mogelijke aangepaste versies daarvan, in staat is/zijn om de kans op insleep en verdere verspreiding van dierziekten te verminderen.

 

 

Publicaties