Project

Extra beleidsondersteuning LNV 2021 genetische bronnen (CBD, FAO)

CGN ondersteunt LNV bij de voorbereiding en implementatie van internationaal beleid met betrekking tot genetische bronnen. In 2021 vindt een groot aantal (deels uitgestelde) internationale bijeenkomsten plaats, waarbij CGN ondersteuning verleent aan LNV. Gezien het grote aantal bijeenkomsten, en het grote belang ervan, is extra budget voor Beleidsadvisering nodig.  

LNV wordt door CGN geadviseerd over de ontwikkeling en implementatie van beleid en regelgeving over behoud en duurzaam gebruik van genetische bronnen. Het CGN neemt daartoe deel aan de Nederlandse delegaties naar bijeenkomsten van de Convention on Biological Diversity (inclusief het Nagoya Protocol), de FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture en de FAO International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, en neemt deel aan voorbereidend overleg in nationaal en EU verband.

In 2021 vindt een groot aantal (deels uitgestelde) internationale bijeenkomsten plaats (Biodiversiteitsverdrag (CBD), FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture), waarbij CGN het Ministerie van LNV ondersteunt, inputs levert en deel uitmaakt van de Nederlandse delegatie. Een goede voorbereiding en deelname aan deze bijeenkomsten is met name van groot belang vanwege de beslissingen die genomen moeten worden in CBD verband, over het Post-2020 Global Biodiversity Framework en de relatie tussen Access and Benefit-Sharing (ABS) en Digital Sequence Information (DSI). Vanwege de covid-19 pandemie vinden deze bijeenkomsten on line plaats.

Ter voorbereiding op deze vergaderingen wordt ook deelgenomen aan een reeks van EU Expert meetings om de EU-standpunten te bepalen, en aan DSI-webinars georganiseerd door de CBD en andere organisaties.

 

Publicaties