Project

Farm electrification for circular economy

In de circulaire landbouw is het belangrijk om nevenstromen zoals dierlijke mest zo veel mogelijk locaal te (her)gebruiken. De verwachtte beschikbaarheid van grootschalige goedkope hernieuwbare electriciteit creert daarnaast nieuwe mogelijkheden voor toepassing in de circulaire landbouw en economie. In tegenstelling tot de huidige petrochemie, die gekenmerkt wordt door grootschalige chemische processen bij hoge temperaturen, kunnen electrochemische reacties worden uitgevoerd op kleine schaal en onder milde condities. Dit maakt het potentieel mogelijk om chemische conversies uit te voeren op de boerderij.

In dit project wordt onderzocht of en hoe door middel van electrochemie hoogwaardige chemicalien en brandstoffen kunnen worden gemaakt op de boerderij. Hierbij zal gekeken worden of biogas dat wordt geproduceerd in mestvergisters locaal kan worden omgezet in hoogwaardiger producten. Om dit concept te onderbouwen is een proof of principle vereist, samen met een basis procesontwerp om punten voor verbetering te indentificeren.  

Publicaties