Project

Fieldlab FreshTeq

Wageningen University & Research (WUR) heeft in diverse landen ervaring met het ontwerpen van kassen die toegesneden zijn op de lokale omstandigheden, volgens de Adaptive Greenhouse Design methode. Het ontbreekt in die methode nog aan voldoende valide gewasfysiologische modellen; voor met name omgevingen met extreme omstandigheden kan dat tot suboptimale ontwerpen leiden (Adaptive Greenhouse Production Design). Om de Adaptive Design methode beter toegankelijk te maken voor partijen, is een vereenvoudigde versie nodig die via een interactieve tool toepasbaar gemaakt wordt. De ontwikkeling van nieuwe business modellen gebeurt hands-on met FreshTeq business development, en krijgt daardoor waardevolle context.

Doelstelling

Realisatie van het Fieldlab FreshTeq, onderdeel van Smart Industries. In het Fieldlab vindt innovatie en productontwikkeling plaats ten behoeve van concrete behoeften aan systeemoplossingen voor veilige en duurzame voedselvoorziening in internationale markten voor het tuinbouwcluster, denk onder meer aan mega cities in Azië. Het aanbod van modulair inpasbare systemen en technologieën die nodig zijn voor het bouwen van duurzame versketens wereldwijd, zal worden verruimd en verbeterd. Het Fieldlab wordt daartoe uitgerust met faciliteiten voor rapid prototyping, klimaatsimulaties en voice of the customer informatievoorziening. Tevens wordt vanuit het Fieldlab een business innovation support center opgezet, dat gerichte marktverkenningen en marktpenetratie uitvoert en consortia bouwt voor de uitvoering van complexe internationale opdrachten op het gebied van tuinbouw en versketens.

Beoogde output en impact

De partners, m.n. Demokwekerij, ontwikkelen een innovatiecentrum in het nieuw te bouwen WoW gebouw in het Westland en richten dit in met faciliteiten voor de ontwikkeling van innovaties. Partners als TU Delft, TNO en WUR zullen innovaties en prototypes ontwikkelen, testen, opschalen naar full scale demos, en bijbehorend cursus en trainingsmateriaal ontwikkelen. Tenslotte zal via de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen de verbinding met FreshTeq business development worden gelegd. FreshTeq beoogt 20 ondernemingen te betrekken in de activiteiten. De vervolginvesteringen van hen worden geschat op 10 mln.

WUR richt zich binnen het project op verdere ontwikkeling van het adaptive greenhouse production design concept, met name op gewasfysiologische gebied en toepassing via een interactieve tool. Er komt een link naar de Chinese kas bij WUR in Bleiswijk. WUR participeert tevens in de businessmodel ontwikkeling.

Publicaties