Project

Fire and drones: drone imagery as a tool to fingerprint satellite information

Binnen het SPECTORS-project ontwikkelen we applicaties voor op drones gebaseerde beelden. De toepassingen houden verband met het voorkomen van natuurbranden en de beoordeling van de schade en het herstelpercentage van de vegetatie na een brand. Beelden van op drones gebaseerde sensoren zullen worden gebruikt om satellietbeelden met hogere nauwkeurigheid en precisie te interpreteren. Deze efficiëntiestap kan een sprong zijn in de preventie van natuurbranden door middel van het bepalen van de beschikbare brandstof in een natuurgebied.

De vegetatieherkenningtechniek die in dit project wordt ontwikkeld, kan ook worden gebruikt voor het schatten van de ontvlambaarheid van de vegetatie. Na een natuurbrand kan de schade worden beoordeeld en mogelijk kunnen de hoge resolutiebeelden worden gebruikt om de locatie en de oorzaak van de ontsteking van de brand af te leiden. Ten slotte willen we ons richten op het herstel van de vegetatie. Satellietbeelden geven niet voldoende detail om de biodiversiteitsdynamiek te beoordelen wanneer de vegetatie herstelt van een natuurbrand, maar met de drone-afbeeldingen kunnen we mogelijk meer inzichten genereren om de verandering in vegetatietypen, aantal nieuwe zaailingen en regeneratie van de vegetatiebedekking te schatten. Twee case study-gebieden zijn geïdentificeerd: een in Spanje, in samenwerking met de Universiteit van Albacete en een kennispartner in Israël (universiteit van Haifa); de andere op de Veluwe in samenwerking met het Instituut voor Fysieke Veiligheid.

Publicaties