Project

Fisheries spatial models

Each of the Dutch bottom fishery types (e.g. beamtrawl, ottertrawl, flyshoot, shrimp fishing) fish at distinct spots in the North Sea, driven by both target species distribution but also habitat characteristics such as depth or substrate type. Knowing where fishers will fish, and having an idea on how variable their behaviour is, is essential to provide quantitative advice to the ministry on e.g. mixed fisheries interactions, market sampling design, value of wind or natura 2000 areas and bottom impact. Currently, the behavioural understanding is generally lacking and we work from historic observations. Although these observations provide useful information, they are not future-proof as behavioural changes owing to adjusted legislation cannot be evaluated nor can fisheries be compared with each other as distributional data is not standardized.

Wat de verdeling van vissersvloten op kleine ruimteschalen drijft, is slecht begrepen. In dit project analyseren we daarom waar verschillende vissersvloten actief zijn geweest (d.w.z. habitatgebruik) en hoe persistent hun habitatgebruik is geweest in tijd en ruimte. Dit maakt het mogelijk om de ruimtelijke en tijdelijke overlap van de visserij te bestuderen (onafhankelijk van de vlootomvang) en helpt als zodanig bij het aanpakken van uitdagingen met betrekking tot gemengde visserijen, en ook om de voetafdruk van de visserij te voorspellen bij veranderingen in de vlootsamenstelling.

Publicaties