Project

Flagship 3: Collaborative design of transformative pathways towards a bio-based circular economy

Verbonden circulariteit: onderzoek en ontwerp van transformatieve routes naar een biobased economie. De transformatie naar een circulaire biobased economie vereist het vaststellen van routes voor diepgaande verandering. In dit project ontwikkelt een interdisciplinair team van Wageningse onderzoekers deze routes samen met maatschappelijke actoren. Dit doen we op basis van (actie)onderzoek naar voorbeelden van kleine stappen op het gebied van de biobased economie.    

Verbonden circulariteit: onderzoek en ontwerp van transformatieve routes naar een biobased economie

De transformatie naar een circulaire biobased economie vereist het vaststellen van routes voor diepgaande verandering. De biobased economie zet biomassa uit land en zee om in voedsel, brandstoffen, chemicaliën en materialen. Uitgangspunten van een circulaire economie zijn: het concept 'end-of-life' vervangen door restauratie; verschuiving naar duurzame energie; verwijdering van afvalstoffen; nul uitstoot; herontwerp van materialen, producten en systemen. Routes naar circulariteit en een biobased economie zijn cruciaal voor een duurzame toekomst. Dit vraagt om transformatieve verandering: een fundamentele en bewuste verandering van technologische, organisatorische, gedrags-, markt- en institutionele praktijken. Deze verandering is moeilijk vanwege de onbewuste voorkeur voor bestaande praktijken.

In dit project ontwikkelt een interdisciplinair team van Wageningse onderzoekers deze routes samen met maatschappelijke actoren. Deze concrete routes voor een circulaire en biobased economie baseren we op:

 • ex-post onderzoek naar succesvolle kleine stappen en hun accumulatie (bijvoorbeeld Vegetarische slager, Kipster, green deal Herenboeren;
 • ex-post onderzoek naar mislukte of stagnerende initiatieven (bijvoorbeeld 'nieuw gemengd bedrijf');
 • experimenteren in een selectie van bestaande projecten die zijn geïdentificeerd als kleine stapjes (bijvoorbeeld Geofoods, Pixel farming);
 • ex-ante studies op basis van bijvoorbeeld scenario-ontwikkeling of back-casting.

De resultaten zijn evidence-based en maatschappelijk gedragen routes die bestaan uit:

 • gezamenlijk geformuleerde ambities,
 • series van governance-interventies, stakeholder activiteiten en nieuwe business modellen.

Ook worden de resultaten vertaald in een onderzoeksagenda voor transdisciplinair onderzoek.

Projectpartners

 • Dr. Tamara Metze, Public Administration and Policy, WUR
 • Olga Schagen MSc, Public Administration and Policy, WUR
 • Dr Evelien de Olde, Animal Production Systems, WUR
 • Dr Anne-Charlotte Hoes, Wageningen Economic Research (WECR)
 • Prof. Dr Marcel Rozemeijer, Wageningen Marine Research
 • Dr Daniel Puente Rodríguez, Wageningen Livestock Research
 • Ir. Eric Poot, Wageningen Plant Research (WPSR)
 • Ir. Dr Jeroen Kruit, Wageningen Environmental Research (WENR)
 • Prof. Dr Ir. Katrien Termeer, Public Administration and Policy, WUR
 • Prof. Dr Ir. Imke de Boer, Animal Production Systems, WUR

Samen stappen zetten vanuit 'small wins'

Iedereen die geïnteresseerd is, of zelf ook bezig is om vanuit 'small wins' stappen te zetten naar een circulaire bio-economie, nodigen we uit om het contactformulier in te vullen.

Zo blijft u op de hoogte van workshops, rapporten en papers die voortkomen uit Flagship 3 van het programma 'Circulair verbonden' en leert u over meer circulaire initiatieven in de volgende editie van 'Samen Circulair'.

Vul het formulier in

Publicaties