Project

Flamingosterfte Bonaire

In de afgelopen jaren verzwakken en sterven jonge flamingos massaal tijdens en na het broedseizoen op Bonaire. In dit project wordt onderzocht hoe en/of voedseltekorten, parasietinfestaties of mogelijk andere oorzaken hierin een rol spelen, met het oog maatregelen mogelijk te maken om de sterftes te beperken.

De flamingo is een kleurrijk en voornaam kenmerk van het flamingo island Bonaire. Desondanks is er nauwelijks iets bekend over de factoren die habitatgebuik, populatiegrootte en overleving in deze soort bepalen. In recente jaren komen er tijdens en kort na de piek in het broedseizoen telkens massaverhongering sterfes voor onder de jonge flamingo's. Ondanks dat voedseltekorten onmiddelijk verdacht zijn is er feitelijk niets bekend over de aanwezige voedselaanbod of zelfs welke voedseldichtheden nodig zijn voor het succesvol fourageren van flamingo's. Ook kunnen er andere factoren zoals contaminanten en/of parasiet-infestaties vaak nestkolonies van watervogels teisteren. Verstoring kan ook een groot probleem zijn, maar lijkt in dit geval niet zeer waarschijnlijk, vanwege het feit dat het gebied dicht is voor het publiek en goed wordt bewaakt.

In dit project voeren we tijdens het flamingobroedseizoen van 2020 veldwerk uit om te bepalen of voedseltekorten, parasieten en/of andere aanwijsbare factoren de oorzaak kunnen zijn. De bevindingen kunnen mogelijk aangeven wat er gedaan kan worden om de jaarlijkse sterfte van jonge flamingo's te beperken. 

Publicaties