Project

Food & nutrition security for low-income groups in rural-urban food systems

Veel ontwikkelingslanden verstedelijken snel. Informele nederzettingen (sloppenwijken) breiden zich uit. De mate van ondervoeding en toegang tot gezonde voeding hangt af van de connectiviteit met het platteland. Samen met lokale actoren komen we tot strategische interventies en praktische oplossingen voor meer voedselzekerheid en een verduurzaming van ruraal-stedelijke verbindingen in voedselsystemen.

Over de hele wereld, en met name in ontwikkelingslanden, groeien steden zeer snel, met aanzienlijke logistieke en bestuurlijke uitdagingen tot gevolg. Om iedereen voldoende en gezond voedsel te kunnen bieden is een robuust
en duurzaam voedselsysteem nodig.
Het doel is om samen met stakeholders meer inzicht en dus meer grip te krijgen op duurzame, veerkrachtige ruraal-urbane voedselsystemen, met speciale aandacht voor de lage inkomensgroepen die veelal in informele nederzettingen (sloppenwijken) leven. In snelgroeiende steden in Afrika en Azië – Dhaka in Bangladesh, Nairobi (Nyeri-Kibera) in Kenya,
Kampala/Arua in Uganda en Accra in Ghana– vindt dit onderzoek plaats.
Het identificeren van effectieve interventies vereist een breed begrip van alle componenten van het voedselsysteem, en van de socio-economische, de natuurlijke en ruimtelijke context van het voedselsysteem, en bovenal de complexe interacties tussen actoren in het voedselsysteem in relatie tot hun context. Dit onderzoek bouwt voort op de 'rural-urban food system approach' waarin systeeminnovaties, sociale en technische innovaties door co-creatie worden ontwikkeld. De uitkomsten van het systeem en mogelijke interventies worden geëvalueerd in termen van voedselzekerheid, en aan de hand van socio-economische, milieu- en klimaatindicatoren.

Publicaties