Project

Food System Network

Het denken in voedselsystemen wordt beleidsmatig steeds belangrijker binnen Nederland, de EU en mondiaal (bijvoorbeeld in de VN). LNV wil graag op een aantal punten meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden om het eigen kennis- en innovatiebeleid een grotere slagkracht te geven door betere aansluiting op instrumenten elders, vooral in het Europese kennis- & innovatiebeleid.

In dit onderzoek geven we een overzicht van de beleidsontwikkelingen op het gebied van food systems:

  • Binnen de landen van de EU die hierin voorop lopen
  • Op EU niveau
  • Op mondiaal niveau

Op basis van de inventarisatie van beleidsontwikkelingen zal een werksessie met beleidsmedewerkers van LNV worden gehouden om te kijken waar men al aansluiting heeft en waar aansluiting gewenst zou zijn. Vervolgens zal worden gekeken wie uit Nederland al betrokken is en hoe aansluiting vanuit Nederland geregeld kan worden.

Publicaties