Project

Food System Papers and Special issue Food Security

Schaalvergroting, specialisatie en globalisering hebben geleid tot een beperkt aantal dominante soorten en rassen van gewassen, landbouwhuisdieren en vis in het mondiale voedselsysteem. Wereldwijd staat de biodiversiteit onder druk en dit geldt ook voor de genetische diversiteit tussen en binnen de voor voedelsystemen relevante soorten. Tegelijkertijd kan een betere benutting van deze genetische diversiteit een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke transitie naar meer duurzame en veerkrachtige voedselsystemen.

In het kader van de Food System Summit in 2021 is een aantal onderzoeken uitgevoerd om lessen te trekken en aanbevelingen te doen voor toekomstige ontwikkeling van het platteland (Rural development) in Low and Middle Income Countries. Deze onderzoeken gebruikten hiervoor de Food System approach. De meeste resultaten zijn verwerkt in het Rural Development Report van IFAD. Om de kennis ook wetenschappelijk toegankelijk te maken worden de onderzoeken in dit project herschreven naar artikelen die gepubliccerd worden in het tijdschrijft Food Security. Ook draagt dit project bij aan het schrijven van enkele blogs over de artikelen om aandacht te genereren voor de verworven inzichten en de opvolging ervan. Het project hangt samen met de projecten KB 35-008-001 Going Bananas.

en KB35-008-007 Voedsesystemen Afrikaanse Deltas. Van beide projecten zijn de papers gebruikt als achtergrond van het Rural Development Report van IFAD (2021)

Publicaties