Project

Food Systems Seismology

Food Systems Seismology zal gebruikmaken van heterogene data gegenereerd en verzameld door en via WUR-partnerorganisaties, zoals 4TU, FAO etc om vroegtijdige verstoringen in voedselsystemen wereldwijd te signaleren. Het project zal bijdragen aan de ontwikkeling van een wereldwijd data-ecosysteem dat het mogelijk maakt om systeembrede risico's te detecteren voordat ze zich voordoen.

Schokken en verstoringen in voedselsystemen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de mondiale voedselzekerheid. De algemene theorie over de veerkracht van systemen voorspelt dat grote veranderingen in systemen worden voorafgegaan door vroege waarschuwingssignalen (denk aan bv critical slowing down). Voor complexe socio-techno-ecologische systemen met meerdere relevante outputs zijn deze vroege waarschuwingssignalen echter niet triviaal te identificeren. Seismologie van voedselsystemen combineert datawetenschapstechnieken met een diep begrip van de structuur en werking van voedselsystemen om vroege waarschuwingssignalen van systeemveranderingen te identificeren en bruikbare kennis te produceren.

Binnen voedselsystemen staat Wageningen University & Research in contact met de meeste stakeholders via samenwerkingsverbanden en (contract)onderzoek. Tegelijkertijd bezit, verzamelt of onderhoudt Wageningen weinig grote (internationale & gestandaardiseerde) databases met realtime gegevens over de status binnen voedselsystemen. Met dit projectidee gaat Wageningen UR werken aan het opzetten van een data-uitwisselingsinfrastructuur om de gecombineerde en anonieme analyse van operationele data van diverse sets van partners (bedrijfsdata, verkoop, velddata, remote sensing data, experimentele data) mogelijk te maken.

Voor elk van deze aspecten wordt in kaart gebracht wat de huidige stand van zaken is, welke ambities op de middellange termijn kunnen worden gerealiseerd, en hoe deze realisatie vorm kan krijgen (wetenschappelijk en operationeel).

Verschillende deelprojecten zullen beginnen met het benutten van ontwikkelingen in datawetenschap (KB38-DDHT) en het begrip van het functioneren van voedselsystemen (KB35-FWS) om methoden te ontwikkelen voor bijna-realtime vroege detectie van indicaties van verstoring van voedselsystemen.

Publicaties