Project

ForestPaths

Veel beleidsplannen op EU en nationaal niveau formuleren afzonderlijke doelstellingen voor bossen, zoals het conserveren en vergroten van biodiversiteit, het leveren van grondstof voor de bio-economie en het vergroten van de opslag van CO2 voor klimaatmitigatie. Tegelijkertijd moet het bos zich aanpassen aan klimaatverandering, waarbij rekening gehouden moet worden met verschuivingen in de boomsoortensamenstelling en het vaker optreden van verstoringen zoals droogte, insectenplagen, storm en brand. Beleidsmakers en bosbeheerders hebben dringend behoefte aan meer inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden om deze doelstellingen en uitdagingen te combineren, en waar deze combinaties het beste toegepast kunnen worden.

Het doel van ForestPaths is om zulke combinaties (pathways) te ontwerpen, in co-design met belanghebbenden zoals beheerders en beleidsmakers. Dit gebeurt door het beter in kaart brengen waarom beheerders kiezen voor een bepaalde beheervorm, en het kwantificeren van de effecten en risico’s van deze pathways door bestaande bosmodellen te koppelen aan modules voor de evaluatie van biodiversiteit, klimaatrisico’s, overige bosecosysteemdiensten en life-cycle assessments (LCA) voor de CO2-impact in zowel het bos als de verwerkende industrie.

Publicaties