Project

Fossil free materials; renewable carbon

WUR heeft de transitie naar een circulaire en biobased economie vastgelegd in haar strategisch plan. Doel van deze transitie is om een fossielvrije samenleving te realiseren. Om deze transitie te activeren en een leidende rol te krijgen, hebben we een gemeenschappelijke en gedragen visie en transitiepaden nodig. De visie en transitiepaden zijn in het eerste jaar van het project gedefinieerd, maar moeten tastbaarder en inzichtelijker worden gemaakt om de actieve steun van een groter publiek binnen WUR te krijgen. Een bredere steun kan vervolgens helpen voor het sturen van strategische middelen, communicatieactiviteiten, publiek-private samenwerkingen en ook om industrieel gefinancierd onderzoek aan te trekken.

Om de transitie naar een fossielvrije, circulaire en biobased economie te realiseren is steun van de samenleving nodig. Dit project heeft als doel de visie en transitiepaden, zoals gedefinieerd in het eerste jaar, verder te ontwikkelen tot een concreter beeld en roadmap. Hiermee willen we vervolgens een duidelijk verhaal en bijbehorend communicatiemateriaal ontwikkelen om onze visie te helpen verspreiden en te vertalen in een actieplan voor relevante groepen en BU's binnen WUR. Verder wordt de visie gevalideerd en doorontwikkeld in gesprek met externe stakeholders

Publicaties