Project

Freewalk

Het doel van dit project is om vrijloopstallen voor melkvee verder te ontwikkelen. Het betreft alle mogelijke vloersystemen met nadruk op het gebruik van gecomposteerde materialen en kunststofvloeren. Verbetering van welzijn, levensduur, mestkwaliteit en kapitaal(stal)benutting staan voorop, terwijl de NPC balansen van het bedrijf ook in evenwicht behoren te blijven. Dit systeem wil de sociale en economische robuustheid van het bedrijf vergroten.

Onze rol

De Nederlandse inbreng richt zich vooral op milieu, welzijn en economische aspecten en het technische functioneren van de kunststofvloeren. Andere partners brengen ondermeer het volgende in:

  • ligbed materialenonderzoek; 
  • analyseren melkkwaliteit bij verschillende systemen, speciaal thermofiele bacteriën;
  • systeemanalyse van stalsystemen;
  • consumentenwaardering voor verschillende stal- en bedrijfssystemen;
  • de kapitaalintensiteit en robuustheid van het systeem vergroten door de weideperiode te benutten met bijvoorbeeld het mesten van varkens of kippen en tomaten- of komkommerteelt in de stal.

De praktijk wordt er sterk bij betrokken door het onderzoek uit te voeren op 2 proefbedrijven en op 20 pilotboerderijen verspreid over 6 landen. Uitwisseling van kennis tussen de Europese partnerlanden vindt plaats, maar ook met inbreng van experts op dit gebied uit Israel en de USA.

Publicaties