Project

Fysisch-chemische inductie van plantweerbaarheid

Dit project heeft als doelstelling de interactie tussen rood/verrood-stuurlicht en inductie van plantweerbaarheid middels elicitors in kaart te brengen. Hierdoor wordt beoogd een effectieve elicitatie van plantweerbaarheid in de glastuinbouw te verkrijgen door uitgekiende toepassing van stuurlicht als onderdeel van Geïntegreerde Beheersing van Plantenziekten (IPM).

Dit project helpt de toepassingsmogelijkheden voor plantweerbaarheids-elicitors te vergroten door de werking van deze producten met behulp van stuurlicht te verhogen en te stabiliseren.

  • Maatschappelijke meerwaarde: versterking van duurzame productie in de glastuinbouw.
  • Economische meerwaarde: vergrote markt voor elicitors en LED-technologie, beperking van verliezen door beheersing van plantenziekten in de gesloten teelt.
  • Wetenschappelijke output: fundamentele kennis van de interactie tussen fytochroom-gestuurde processen en inductie van weerbaarheid.

Het project bouwt nieuwe kennis op over de wijze waarop de inductie van plantweerbaarheid gecontroleerd wordt door de lichtreceptor van de plant die reageert op de verhouding van rood en verrood omgevingslicht. Met deze kennis kan een effectieve inductie van de natuurlijke plantweerbaarheid verkregen worden bij de beheersing van ziekten in de gesloten teelten en kan het fungicide-gebruik verminderd worden.

Effectiviteit in de praktijk

Om milieuvriendelijke plantweerbaarheids-inducers een serieus alternatief te laten zijn voor fungiciden en pesticiden is het van belang dat hun effectiviteit ook onder praktijkcondities hoog en stabiel is. Het project past dus bij de ambitie om te komen to een nagenoeg emissie- en residuvrije tuinbouw die produceert in robuuste systemen met een sterk verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Door de benutting van recente mechanistische kennis over de interactie tussen stuurlicht en weerbaarheid sluit het uitstekend aan bij de Kennislijk a (Weerbaar gewas) van het Innovatie Contract No 2 Het Nieuwe Doen In Plantgezondheid, omdat daar het accent ligt op beïnvloeding van weerbaarheid via fysische-chemische inductie.

Publicaties