Project

Fytosanitair: Algemeen beheer

Vanuit de wet- en regelgeving is er een opgave voor het voorkomen, weren en beheersen van Quarantaine (Q-)organismen. Markttoegang en marktbehoud in derde landen is voor de Nederlandse agro- en tuinbouwsector van groot belang. Om onze internationaal sterke positie te behouden en uit te breiden is het voldoen aan de internationale fytosanitaire eisen essentieel en is vroege signalering van fytosanitaire risicos en een proactieve beheersing ervan een vereiste. Het meeste fytosanitair onderzoek wordt op basis van de vragen in topsectoronderzoek publiek-privaat uitgevoerd, maar er zijn vragen, met name vanuit de NVWA die nog niet relevant zijn voor het bedrijfsleven (omdat het organisme in Nederland niet voorkomt) of die alleen relevant zijn voor de wet- en regelgeving (met name tbv de handhaving door de NVWA). BO onderzoek wordt derhalve alleen ingezet voor de vragen t.b.v. ontwikkeling en uitvoering van de fytosanitaire wet- en regelgeving.

Dit BO onderzoek betreft specifieke kennisvragen t.b.v. ontwikkeling en uitvoering van de fytosanitaire wet- en regelgeving. Het betreft met name onderzoek op quarantaine organismen, surveys voor quarantaine organismen en ontsmetting van recirculatiewater waarin quarantaine organismen zich kunnen verspreiden. In overleg met het ministerie van LNV en de NVWA worden deze vragen benoemd en uitgewerkt naar onderzoeksvoorstellen, die door WUR in dit project zijn verwoord. In het fytosanitair programma zijn 4 deelprojecten + coordinatie opgenomen.

De 5 deelprojecten zijn:

  1. Ontsmetting recirculatiewater
  2. Snelle detectie van Candidatus Liberibacter (HLB/Zebrachip)
  3. Verbetering insectenvallen t.b.v. surveys
  4. Zaadcoating ToBRFV
  5. Coördinatie

Publicaties