Project

Gemeenschappelijk beheer van natuurlijke hulpbronnen

Dit project zal directe banden hebben met de lokale begunstigden (boeren, coöperaties) door hun perspectief op ontbossing op te nemen en hoe zij de hightech-oplossingen ervaren. Het is belangrijk dat de boeren deze oplossingen niet zien als een bedreiging voor hun levensonderhoud.

Dit project richt zich op het valideren en testen van high-tech oplossingen zoals mobiele technologie, landelijke connectiviteit en high-tech AI (zoals remote sensing, kunstmatige intelligentie) in een low-tech omgeving geschikt voor kleine landbouwbedrijven. Dit alles met de focus op duurzaam landgebruik gericht op het behoud van hulpbronnen op de boerderijen en daarmee de impact op de biodiversiteit te verkleinen. In deze context is het dus interessant om te zien hoe hightech in lowtech-omgevingen kan worden gestimuleerd.

De hoofddoelstelling van dit project is het ontwikkelen en testen van hightech-oplossingen in een lowtech-omgeving met lokale kennis, en hiervoor informatie over mobiele telefoons en satellieten te combineren om de veerkracht van landbouwsystemen te ondersteunen door in feite een evenwicht te vinden tussen landbouwproductiviteit (bijvoorbeeld cacao), biodiversiteit en menselijk welzijn.

Doelen

De specifieke doelen:

1) Identificeer de stakeholders in de Cocoa Supply Chain en hun interesse om (hightech) oplossingen voor ontbossing te zoeken

2) Ontdek de belangrijkste redenen ontbossing en de alternatieven voor cacaoboeren die ontbossingssnelheid moet temperen

3) Identificeer de belangrijkste factoren voor gedragsverandering in relatie tot ontbossing

4) Ontwerp een hightech-oplossing voor bewaking van ontbossing door slimme combinatie van citizen science, satellietgegevens, kunstmatige intelligentie en machine learning-technologie├źn

5) Verkrijg inzicht in het gebruik van hulpbronnen en de uitstoot van broeikasgassen in recent ontboste en niet-ontboste cacaogebieden. Het project omhelst interdisciplinaire samenwerking van verschillende groepen: lokale cacao boeren, techneuten en social scientists.

Publicaties