Project

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is het de verwachting dat er eind november 2017 nieuwe voorstellen naar buiten worden gebracht door de Europese Commissie (EC), gericht op herziening van het GLB na 2020. De onderzoeken in dit thema richten zich op het doorrekenen van de verwachte voorstellen van de EC voor verschillende indicatoren, en op toetsing van de voorstellen in het licht van de prioriteiten en beleidswensen die Nederland heeft wat betreft het GLB na 2020.

Het meeste onderzoek in dit thema richt zich op het doorrekenen van beleidsopties binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, om na te gaan welke optie voor Nederland, gegeven de mogelijk uiteenlopende belangen van de landbouwsector (en van sectoren binnen de landbouw) en de maatschappij in den brede (natuur, landschap, milieu), de beste is. Ook draagt het onderzoek bij aan de implementatie van het EU-beleid, door input te geven voor de vertaling van het Brusselse beleid naar nationale wet- en regelgeving. De resultaten van het onderzoek in dit thema zijn veelal direct in te passen in de beleidscyclus.

Publicaties