Project

GenRes Bridge

De LNV visie over kringlooplandbouw gaat uit van een grote verscheidenheid aan systemen met veel diversiteit, hiervoor is toegang tot genetische diversiteit noodzakelijk. GenRes Bridge zal hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Het project sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de Topsector T&U (veredeling, plantaardige genetische bronnen) en de Topsector A&F (fokkerij, dierlijke genetische bronnen).

Genetische bronnen

Het belang van genetische bronnen om de wereld te kunnen blijven voeden wordt breed gezien, ook in de EU. Veredelaars, fokkers en andere gebruikers van genetische bronnen hebben immers genetische diversiteit nodig om betere rassen te ontwikkelen. Naar ook voor de nationale economieën, en met name die van Nederland, is toegang tot voldoende genetische bronnen van groot belang.

Elk EU land doet wel iets aan de conservering en duurzaam gebruik van genetische bronnen, maar een EU breed beleid is er niet. GenRes Bridge is op verzoek van de EC gestart vanuit de behoefte dit beleid beter vorm te kunnen geven. Het project is een H2020 Coordination and Support Action (CSA) gericht op het behoud en duurzaam gebruik van genetische bronnen van planten, dieren en bomen.

GenRes Bridge, met Wageningen Research als prominente partner, zal in interactie met alle relevante (nationale en Europese) stakeholders een gezamenlijke, geïntegreerde Europese strategie voor agrobiodiversiteit ontwikkelen en implementeren. Het project resulteert in beleidsaanbevelingen en Europese standaarden op basis waarvan de EC het beleid verder vorm kan geven.

Nederland (het Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN) van Wageningen University and Research) heeft een voortrekkersrol in het project en denkt met GenRes Bridge de Nederlandse positie in Europa te verstevigen.

Publicaties