Project

GEOFOOD

Het GEOFOOD project, dat gesubsidieerd wordt door het ERANET Cofund GEOTHERMICA programma van de Europese Commissie, heeft als doel het ontwikkelen van een innovatief concept dat illustreert hoe circulaire voedselproductiesystemen en geothermie elkaar kunnen versterken in duurzame en rendabele businesscases. In dit project werken drie landen samen met partners in onderzoek en bedrijfsleven.

De nadruk ligt op agrarische productieprocessen waarbij water en nutriënten circulair worden ingezet, maar waarbij deze processen warmte technisch in serie geschakeld zijn, waardoor de aardwarmte efficiënt kan worden uitgekoeld. Specifiek worden glasgroenteproductie en visteelt gekoppeld: een systeem dat bekend staat als “aquaponics”.

Stappen in dit project

Als eerste stap in dit project wordt een wiskundig model gebouwd waarmee het meest efficiënte ontwerp voor een aardwarmte gedreven aquaponics systeem kan worden berekend, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden. Vervolgens wordt een onderzoeksfaciliteit voor aardwarmte gedreven aquaponics gebouwd en gerund op de locatie van WUR in Bleiswijk, en een demonstratie faciliteit in IJsland. De resultaten uit zowel de onderzoeks- als de demonstratiefaciliteit zullen worden gebruikt voor het valideren van het wiskundige model. Het model zal daarna worden gebruikt om aquaponics systemen te ontwerpen in Slovenië. Vanuit Slovenië zal bekeken worden hoe andere functies zoals toerisme het businessmodel nog kunnen versterken.

Doel van dit project

De belangrijkste doelgroep in Nederland is de Nederlandse glastuinbouw. GEOFOOD zal hen kennis verschaffen over hoe het gebruik van de geothermische energie verder kan worden verbeterd door hun glastuinbouwproductie te koppelen aan visteelt. Een Nederlandse glastuinbouwer met een geothermische bron is partner in het GEOFOOD-consortium. Het doel is dat zijn bedrijf de launching customer wordt van het GEOFOOD-concept. Daarnaast zullen vanuit het project diverse kennis disseminatie activiteiten worden uitgevoerd, gericht op zowel de academische wereld als op de praktijk.

Publicaties