Project

Gereedschapskist 2021

Voor lange termijn inbedding in de praktijk en uitrol van de pilots over grotere oppervlakten, is er behoefte aan praktische instrumenten die bosbeheerders, terreineigenaren en beleidsmakers kunnen ondersteunen bij het kiezen van de juiste klimaatslimme beheer- en inrichtingsmaatregelen in bos, landschappelijke beplantingen en natuurterreinen. Verder is er behoefte aan informatie over de kosten van deze maatregelen en de effecten op de klimaat-, houtproductie-, natuur- en recreatiedoelen.

In de klimaatenvelop van 2018 is een online Gereedschapskist ontworpen die aan deze wensen tegemoet komt. In 2019 is de structuur van de Gereedschapskist opgezet en is de Gereedschapskist gevuld met maatregelen en voorbeeldprojecten. De website is online gegaan in het voorjaar van 2019. De Gereedschapskist is onder de aandacht gebracht middels artikelen (Vakblad Natuur Bos en Landschap, De Landeigenaar) en presentaties (onder andere op de Beheerdersdag 2019 en op Landgoed Vilsteren). In 2020 is het werk voortgezet, waarbij enkele nieuwe functionaliteiten aan de Gereedschapskist zijn toegevoegd en een communicatieplan is geschreven.

Elke pilot uit de klimaatenvelop 2018 waar relevante informatie voor de Gereedschapskist uit voortkwam, is in 2019 gedekt met minstens één maatregel en één voorbeeldproject. Op het moment van schrijven is dit ook uitgevoerd voor een groot deel van de pilots van de klimaatenvelop 2019. Verder is er een connectie gemaakt met de website van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, door enkele van de voorbeeldprojecten van deze coalitie toe te voegen aan de Gereedschapskist. Enkele interessante projecten die zich buiten de klimaatenvelop afspeelden, zijn ook toegevoegd als voorbeeldproject aan de Gereedschapskist.

In 2020 is het Boomsoortenportaal gepubliceerd op de Gereedschapskist, waar iedereen ervaringen kan indienen met minder gangbare boomsoorten. Er zijn al veel inzendingen binnengekomen en gepubliceerd op het portaal. Daarnaast is er een hoofdthema houtketen ontwikkeld, waarin maatregelen en voorbeeldprojecten kunnen worden gepubliceerd. Op het moment van schrijven wordt er een extra pagina op de Gereedschapskist aangemaakt waar klimaatslim bosbeheer initiatieven uit andere Europese landen worden getoond. De beschrijvingen van deze initiatieven zijn afkomstig uit de pilot 0.3 CSF Network van de klimaatenvelop 2020. De factsheets uit de pilot 1.1 Vergroten kennis en beschikbaarheid klimaatslimme boomsoorten worden gepubliceerd op de boomsoortentabel van de Gereedschapskist.

Publicaties