Project

Gesloten periode schubvisvisserij bij 36% reductie

Voor de IJsselmeervisserij is het beleid om 36% reductie van de schubvisvisserij in te voeren. Een van de mogelijke maatregelen hierbij is een sluiting van de visserij gedurende een bepaalde periode voorafgaand aan 15 maart. Vraag is hoe lang deze periode moet zijn om aan de 36% reductie tegemoet te komen.

Het beleid van het ministerie van LNV is een reductie van de schubvisvisserij met 36%. In een voorgaande studie is gebleken dat deze reductie gerealiseerd zal kunnen worden door een sluiting van de visserij gedurende de periode van 1 januari t/m 15 maart. Vanaf 15 maart is er al een bestaand verbod op visserij met staande netten en zegen. Mogelijk is de periode vanaf 1 januari te lang en vind er een reductie plaats die voor sommige schubvissoorten onevenredig hoop uitpakt. Doel van dit onderzoek is het adviseren over een sluitingsperiode, daarbij rekening houdend met andere visserij beperkende maatregelen die al hebben plaatsgevonden.

Publicaties