Project

Gezonde bestanden zeebaars

Het huidige werkplan heeft betrekking op communicatie met stakeholders over de toestand van het zeebaarsbestand (Dicentrachus labrax) in Europa en de mogelijk vangst beperkende maatregelen die door het ministerie van LNV worden vastgelegd t.b.v. de zeebaarspopulatie.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) streeft naar een ecologisch en economisch duurzame visserijsector.

Afname zeebaarspopulatie

De zeebaars (Dicentrarchus labrax) populatie in Europa neemt sinds 2005 gestaag af. Deze afname wordt gerelateerd aan een te hoge visserij-inspanning (ICES, 2018). Volgens de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) zijn vangstbeperkingen nodig om het paaibestand gezond te houden.

De afgelopen jaren geeft ICES een jaarlijks advies over de status van de zeebaars in de centrale en zuidelijke Noordzee, de Ierse Zee, het Engelse Kanaal, het Kanaal van Bristol en de Keltische Zee. Sinds 2015 zet het ministerie van LNV vangstbeperkingen in om bij te dragen aan het herstel van de zeebaarspopulatie.

Doel van dit project

Om te komen tot efficiënte en verantwoorde maatregelen is de nodige discussie met stakeholders, aanvullend onderzoek en monitoring van groot belang. Binnen het huidige project vindt overleg met relevante stakeholders plaats m.b.t. gezonde bestanden van zeebaars. 

Publicaties