Project

Gezondheidseffecten biologische landbouw

Inventarisatie van onderzoek dat sinds 2005 gedaan (nationaal en internationaal) naar gezondsheidseffecten van biologische landbouw, dat laat zien wat de wetenschappelijke stand van zaken is, wat inmiddels bekend is, waar gaten zitten en waar opties zitten voor vervolgonderzoek.

In 2005 is door het Louis Bolk Instituut in samenwerking met de WUR en TNO onderzoek gedaan naar verschillen in gezondheid tussen kippen die biologisch of gangbaar voer kregen. Onlangs is er via de media in een uitzending van Zembla  kritisch gereageerd op het onderzoek en met name op de manier waarop conclusies zijn getrokken en gecommuniceerd. kippen die biologisch voer kregen vertoonden een sterkere immuunreactie dan hun soortgenoten die geen biologisch voer kregen. Onderzoekers waren het destijds niet eens om hier conclusies te trekken over de gezondheid van biologische landbouw en op basis van die conclusies is besloten geen vervolgonderzoek over effecten van biologische landbouw op gezondheid uit te voeren wat nu als onterecht wordt neergezet, o.a. door de voormalig projectleider Macheld Huber in Zembla. Als reactie moet nu onderzocht worden of met de kennis van nu vervolgonderzoek te rechtvaardigen is.

Doel van dit project is een inventarisatie van onderzoek dat sinds 2005 gedaan (nationaal en internationaal) naar gezondsheidseffecten van biologische landbouw, dat laat zien wat de wetenschappelijke stand van zaken is, wat inmiddels bekend is, waar gaten zitten en waar opties zitten voor vervolgonderzoek.

Publicaties