Project

GLB Inkomenseffecten budgetvarianten

In de brief aan de Tweede Kamer van 8 mei 2019 over GLB-Nationaal Strategisch Plan 2021-2017 schetst minister Schouten een aantal scenarios voor de nationale invulling van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) na 2020.

In 2019 zijn deze scenario's doorgerekend. In aanvulling hierop zijn nog vier extra scenario's doorgerekend.

Publicaties