Project

GLB Sectorale SWOT

Nederland moet voor de vaststelling van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) - dat de grondslag zal vormen voor de besteding van het geld van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) - een SWOT opstellen. De zogenaamde Houtskool-SWOT is in 2019 opgesteld. De vereisten waaraan de SWOT moet voldoen, zijn nog in ontwikkeling. Daarom zijn aanvullingen nodig op de Houtskool SWOT uit 2019. Eén van die aanvullingen is een verdiepende SWOT voor verschillende deelsectoren binnen de agrosector. Deze SWOT voor de deelsectoren moet opgebouwd zijn in lijn met de Houtskool-SWOT. Dit betekent concreet dat de 9 specifieke doelstellingen die in de SWOT aan bod komen, ook in de SWOT op het niveau van de deelsector aan bod moeten komen.

Daarom zijn aanvullingen nodig op de Houtskool SWOT uit 2019. In 2020 zijn aanvullingen opgesteld voor de themas water, jonge boeren, voedsel en dierenwelzijn. In dit project wordt de algemene analyse van de agrosector uit de Houtskool SWOT verdiept naar zeven deelsectoren binnen de agrosector. Deze SWOT voor de deelsectoren is opgebouwd volgens de Houtskool-SWOT. Dit betekent dat de 9 specifieke doelstellingen die in de Houtskool SWOT aan bod komen, aan bod komen op het niveau van de deelsector.

Publicaties