Project

GoChem

Het GoChem programma heeft als doel innovatie binnen het chemisch mkb te ondersteunen en te versnellen. GoChem brengt hier verbetering in door mkbs te verwijzen naar geschikte kennispartijen die passen bij de innovatievraag en financiering beschikbaar te stellen om een gezamenlijk project te starten.  

GoChem draagt hieraan bij middels praktijkgerichte kennisontsluitings- en benuttingsprojecten waarin minimaal één mkb-onderneming samenwerkt met tenminste een Nederlandse kennisinstelling (hogeschool, universiteit of WR). De projecten duren maximaal een jaar en hebben minimaal een chemische innovatiecomponent. De doelgroep van de regeling omvat de hele keten van grondstof tot hergebruik en recycling. In dit WR GoChem koepelproject wordt de WR-kennis en kunde op het gebied van groene chemie ontsloten. Dit wordt gedaan door in samenwerking met een hogeschool of universiteit specifieke kennisvragen van het mkb te beantwoorden in deelprojecten van een jaar. Er is een specifiek budget voor kennisverspreiding richting de sector of sectoren waar de mkb-ers actief zijn of willen worden. Deze kennisverspreiding zal onder andere actief worden ondersteund door het GoChem programma.

Publicaties