Project

Grip op fenolen

Nu de eiwittransitie steeds belangrijker aan het worden is, zal de vraag naar functionele plantaardige eiwitten toenemen. Bij eiwitextractie uit plantaardige bronnen zoals bladeren, oliezaden, en peulvruchten hebben fenolen doorgaans een negatieve invloed op de efficiëntie/zuiverheid, de kleur, smaak, en de functionaliteit. Fenolen zouden ook positief kunnen bijdragen aan de valorisatie van een grondstof. Zo kunnen ze interessant zijn voor de chemische industrie. Het is daarom van groot belang om meer ‘grip op fenolen’ te krijgen.

Fenolen vertegenwoordigen een breed scala aan moleculen die aanwezig zijn in plantaardige grondstoffen. Ze vervullen veel verschillende rollen in de plant, die in algemene zin te maken hebben met het voorkomen van infectie bij schade, met het afschrikken van herbivoren, en met werking als anti-oxidant en UV-filter. Wanneer plantaardige grondstoffen worden verwerkt tot eiwitisolaat, hebben fenolen meestal een negatieve invloed op het product. Dit uit zich bijvoorbeeld als kleurverandering, verminderde oplosbaarheid, ontwikkeling van astringente of bittere smaak, afname van verteerbaarheid en verminderde functionele eigenschappen van de eiwitten. Het is van belang om deze componenten niet in het eindproduct te hebben, en verschillende processen zijn hiervoor ontworpen (bijv. chromatografische scheiding, coagulanten en klarende chemicaliën). De fenolen die op deze manieren zijn verwijderd, worden doorgaans als afvalstroom afgevoerd. Nieuwe productieprocessen van eiwitisolaten op basis van plantaardige bronnen vereisen meer inzicht in het verwijderen van de fenolen. Afgezien hiervan is het wellicht mogelijk om de fenolen te gebruiken voor andere toepassingen, om zo op een positieve manier bij te dragen aan de valorisatie van grondstof en eiwitproduct. Dit project richt zich op effectieve stappen om de fenolen te verwijderen, terwijl ook wordt gekeken hoe de fenolfractie te valoriseren.   

Publicaties