Project

H2020 Agromix

In dit H2020 project wordt onderzocht of combinaties van gewassen, dieren en bomen (gemengde- en agroforestry systemen) bij kunnen dragen aan klimaatmitigatie- en adaptatiedoelen met een duurzaam verdienmodel.

Het project ondersteunt boeren en andere actoren bij het ontwikkelen van klimaatslimme systemen (mitigatie en adaptatie), door het combineren van dierlijke, plantaardige en houtige productie (gemengde- en agroforestry systemen). Activiteiten: uitwerken van een beoordelingssystematiek voor klimaatslimme productiesystemen, ontwikkelen van een multistakeholder ontwerpproces en een inhoudelijke toolkit met 12 uiteenlopende pilots in verschillende landen. In elk van deze pilots wordt een concreet ontwerp gemaakt met relevante publieke en private partijen uit een keten of regio. In Nederland is een regionale pilot voorzien in Zuid-Limburg, in samenwerking met het meerjarige integrale gebiedsprogramma Heuvelland.

Leveringen project

  • Kritieke Prestatie Indicatoren (KPIs) voor bedrijven en regios op het gebied van klimaatverandering
  • Een methodologie voor participatief ontwerp van klimaatslimme systemen, inclusief een duurzaam verdienmodel
  • Een beslissingsondersteunende toolkit voor boeren en adviseurs
  • Beoordeling van verschillende systemen op verschillende KPIs
  • Een inventarisatie van knelpunten en kansen in de waardeketen

Deze resultaten kunnen door de agrarische sector breed worden gebruikt bij het werken aan klimaatdoelen. KPIs zullen helpen bij het monitoring van de weerbaarheid van landbouwbedrijven tegen klimaatverandering. De co-designbenadering en toolkits zullen in heel Europa worden gebruikt om innovatie in de sector te ondersteunen met op maat gemaakte oplossingen waar de hele waardeketen in mee werkt. Alle resultaten van het project zijn openbaar.

Publicaties