Project

H300 2SaveEnergy, deel 2021

De 2SaveEnergy kas maakt de verwachtingen met betrekking tot het energiegebruik bij vruchtgroente meer dan waar met een besparing ten opzichte van vergelijkbare praktijkbedrijven van meer dan 60%. Dit is veelal te danken aan de extreem goede isolatie van de kas en toepassing van een next generation semigesloten kassysteem. Dit systeem is volledig uitgelegd op het gebruik voor ontvochtiging, en juist dit, in combinatie met het hoogdiffuse isolerende kasdek van glas met een hoogtransparante film zorgen voor een hoge isolatiewaarde en daarmee een beperkte warmtevraag. Deze eigenschappen maken de 2SaveEnergy kas ideaal voor de teelt van snij-Anthurium.

In het rollende jaar 2020-2021 is er in de kas met snij-Anthurium een elektrisch equivalent (warmtepomp) van nog geen 12 m3 gas voor de verwarming gebruikt. Met de 50 kWh/m2 aan ingekochte elektriciteit voor de warmtepomp kan de kas jaarrond van warmte worden voorzien en ontvochtigd. Wanneer je deze elektriciteit 'groen' opwekt, ben je klimaatneutraal. Door kritisch te bezien of we altijd de gewenste kasluchttemperatuur nodig hebben en of we een lager vochtdeficit kunnen en willen handhaven, is nog op elektriciteit te besparen. Met de 50 kWh/m2 is in het totaal 200 kWh/m2 aan warmte geproduceerd (50 x 4(COP) kWh). Ongeveer 100 kWh/m2 wordt 's zomers geoogst en opgeslagen in een aquifer om te kunnen voldoen aan de warmtevraag 's winters. De warmtebalans is jaarrond gezien in evenwicht. Het samenspel tussen warmteoogst, benodigde opslag en ontvochtiging kan nog geoptimaliseerd worden.

De bloemen hebben een zware kwaliteit: grote diameter, stelen die lang en stevig zijn en een gemiddeld van 27 tot 31 dagen. De planten zelf zijn compact gebleven met zeer korte internodes. Een positief bijeffect is dat de planten minder snel omvallen en de teler daardoor langer met het gewas zou kunnen doen.

Met het oog op een toekomst zonder fossiele brandstof is ook gekeken naar de benodigde hoeveelheid CO2. We streven nu naar 500 ppm, maar telers vinden de bloemen nu soms te grof, wat een indicatie is om het setpoint te verlagen. Dat scheelt in de hoeveelheid in te kopen CO2, rond de 10 kg per jaar.

Het eerste teeltjaar waren er wel wat kwaliteitsproblemen. Een groot deel van de planten kreeg vanaf het begin van de herfst 'groene oren'. Een hoge temperatuur in de zomer geeft een vegetatieve actie in veel gewassen. Het lijkt dus belangrijk om niet te hoge temperaturen toe te laten in de zomer.

Publicaties