Project

H300 Vervolg BEST Greenhouse; BEST kan beter

De BEST (Berry Energy Saving Technology) kas maakt de verwachtingen met betrekking tot het energiegebruik bij de afgeronde frambozenteelten waar en bereikt een besparing ten opzichte van een vergelijkbare teelt op een praktijkbedrijf met glas van rond de 25 %. Dit is veelal te danken aan de goede isolatie van het kas-dekmateriaal, het gebruik van het energiescherm en toepassing van de basisregels van Het Nieuwe Telen. De kas heeft een enorme ventilatiecapaciteit waar de frambozenteelt dankbaar gebruik van maakt, en wat heeft geleid tot een (meer dan) goede productie. Deze eigenschappen maken de BEST kas ideaal voor de teelt van “luchtig” geteelde gewassen die bij een verlenging van het seizoen een beperkte energievraag kennen. De trend waar met name zacht- maar ook steen- en hardfruit meer en meer beschermd geteeld gaan worden, zet onverminderd voort. Naast energie, worden ook de elementen nul-emissie rond gewasgezondheid meegenomen om daarmee een beeld te geven van de volledig geïntegreerde klimaatneutrale productie.

In 2020 zijn er 2 teelten uitgevoerd:

 

Teelt van Framboos

De teelt is voorspoedig verlopen, zonder problemen rond ziekten en plagen. De teelt kenmerkte zich door vroeg in productie komen , 1e week  april (bijna 2 week eerder dan verwacht) en 2 weken langer doorgaan. Hierdoor is de productie uitgekomen op 4.4 kg/m2 netto, wat zeer hoog is voor framboos. In 2019 was dit in de voorjaarsteelt 3.6 kg/m2.

Uiteraard zal de grote hoeveelheid licht in combinatie met vrij koel weer hiermee te maken hebben. Daarnaast was de waterhuishouding in 2020 beter, wat resulteerde in minder klasse 2. Er waren ook minder geknikte lateralen door deze eerder omhoog achter de draden te duwen. Ten slotte zijn uitlopers in een laat stadium nog in productie gekomen waar deze normaliter (beter) weggehaald worden. Vooral dankzij het extreem mooie voorjaar (17% meer licht dan 2019) zijn deze veelal nog goed in productie gekomen.

 

Teelt van Braam

In juli 2020  zijn bramenplanten van het ras Loch Tay geplant, 3 canes per pot, 3 potten per strekkende meter. De oogst is medio september gestart en tot begin november doorgelopen.

In de teelt van Braam zijn wel beesten gevonden. Omdat het bladvraat betrof was er aanvankelijk aan rupsen  gedacht en ook zo bestreden. Doordat het verwachte effect van de behandeling uitbleef, is er verder gezocht en bleek dat er sprake was van bladwespen.

Bladwesp is, voor zover de teeltadviseur en wij weten, geen bekende plaag in bramen of framboos en er is daardoor weinig bekend over de bestrijding van de bladwesplarven. Aanvankelijk zijn lamp en vangplaten gebruikt, maar uiteindelijk is het middel Steward ingezet en dit werkte direct en zeer effectief. De opbrengst is ondanks de vraatschade toch vrij goed geweest. In totaal is er 4.47 kg/m⊃2; geoogst, waarvan 4.39 kg/m⊃2; tot eerste klas vruchten behoorden.

Publicaties