Project

Harmonisatie en normalisatie analysemethoden

In het kader van de voedselveiligheid, de internationale handel en de harmonisatie van de wetgeving in Europa spelen genormaliseerde analysemethoden en geharmoniseerde criteria voor prestatiekenmerken van analysemethoden een belangrijke rol voor de onderlinge erkenning van analyseresultaten.

Doelstelling

De Nederlandse overheid, met name het Ministerie van Economische Zaken, heeft behoefte aan ondersteuning en advies wat betreft Europese normstelling. Middels dit project neemt WFSR deel aan Europees en internationaal normalisatiewerk om normen mede vorm te geven op basis van de eigen praktijkervaring en tijdig te anticiperen op nieuwe normen.

Werkwijze

WFSR participeert voor de ontwikkeling, harmonisatie en vaststelling van prestatiekenmerken van normen nationaal in NEN, SAD (diervoeders) en internationaal in EU, CEN, Codex, ISO en AOAC. WFSR is actief in NEN-commissies en daarnaast ook in CEN-werkgroepen.

Projectresultaat

Vanuit dit project wordt bijgedragen aan de voorbereiding van nieuwe harmonisatie-initiatieven en de revisie en beoordeling van nieuwe normen. Op deze manier wordt bijgedragen aan de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van analyseresultaten. De activiteiten resulteren er in dat voor analyses in het kader van wettelijke taken methoden en procedures worden toegepast die breed geaccepteerd worden in de internationale gemeenschap.

Publicaties