Project

Herziening EU-regelgeving dierenwelzijn

In het kader van de aanstaande herziening van de EU-regelgeving voor dierenwelzijn pleit Nederland samen met enkele andere lidstaten uit de "Vught-groep" voor het uitfaseren van en verbod op kraamboxen voor zeugen, en kooien bij leghennen en voor melkvee stallen waar alle koeien gelijktijdig kunnen liggen. Houders zullen mogelijk stallen moeten aanpassen om aan deze toekomstige normen te kunnen voldoen. De (economische) consequenties daarvan zijn nog niet goed in beeld. Inzicht hierin is van belang om tijdens het proces van de herziening bijvoorbeeld realistische periodes voor uitfasering van kooihuisvestingsystemen te kunnen bepalen.

Herziening van de Europese wetgeving op het gebied van dierenwelzijn is voor de komende periode voorzien. Mede naar aanleiding van de op handen zijnde herziening is het citizens initiative End of Cage  ontstaan waarbij de Europesen commissie opgeroepen wordt om kooihuisvesting in de landbouw te verbieden. Zowel de Europese Commissie, het Europese Parlement en daarna ook het Kabinet heeft najaar 2021 dit initiatief omarmd.

In het kader van de voorziene herziening  heeft  Nederland samen met  een aantal andere EU lidstaten  (verzameld in de Vught groep)[1] een aantal aanbevelingen opgesteld, die in hun ogen bij herziening van de dierenwelzijnswetgeving rekeningen moet worden gehouden. Daarbij wordt ook verwezen naar het End the Cage Age initiatief.

In de invulling die door de Vught-groep hier aan gegeven heeft gevolgen voor rundveebedrijven, varkensbedrijven en pluimveebedrijven.

Dit onderzoek geeft inzicht in  de (economische) consequenties van aanpassingen in de huisvesting op melkvee, varkens en pluimveebedrijven voor de NL situatie bij het moeten voldoen aan de eisen zoals die zijn voorgesteld in de Vughtgroep-paper.

Publicaties