Project

Herziening scenario's emissies gg teelt naar water ihkv NL toelating

De afgelopen jaren is er een instrument ontwikkeld voor het bepalen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit Nederlandse bedekte teelt op substraat en grondgebonden teelten. De onderliggende scenarios zijn beschreven in 2015 en het Ctgb heeft het instrument (GEM) begin 2016 in gebruik te nemen. Op dit moment is er behoefte aan validatie van het Greenhouse Emission Model (GEM) en reparatie van de scenarios voor de emissie vanuit grondgebonden teelten naar grond- en oppervlaktewater vanwege geconstateerde problemen in de parameterisatie.

In dit project wordt gewerkt aan de verbetering en onderbouwing van modellen en methodieken voor het bepalen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit grondgebonden teelten in Nederland. Na de release van het Greenhouse Emission Model GEM in 2015 zijn er problemen geconstateerd in de beschrijving van het macroporie systeem van de kasgrond van het scenario. De herziening van het GEM scenario wordt uitgevoerd door de NL consensuswerkgroep voor scenarios voor grondgebonden teelten, waarin naast direct betrokken WEnR (Alterra) projectmedewerkers ook vertegenwoordigers zitten van Ctgb, PBL en WUR Glastuinbouw.   

Producten van het project

1) Een verbeterde parameterisatie van het macroporiesysteem in de kasgrond van het GEM scenario.

2) Een nieuwe SWAP en PEARL versie voor het verbeterde GEM scenario, inclusief rapportage.

Publicaties