Project

Het potentieel van openbare aanbestedingen in de eiwittransitie

Openbare aanbestedingen voor foodservice het inkopen en aanbieden van voedsel door overheden en publieke organisaties wordt steeds meer gezien als een veelbelovend instrument om de vraag naar (meer) duurzame producten te vergroten. Tot op heden richten publieke organisaties zich echter vooral op de kostprijs bij inkoopbeslissingen. Dit project heeft tot doel te onderzoeken hoe openbare aanbestedingen in de foodservice nieuwe wegen kunnen openen voor de eiwittransitie.

Het project omvat twee stappen waarin onderzoekers actief gaan samenwerken met ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor openbare aanbestedingen in Nederland.

Ten eerste zullen we in kaart brengen welke barrières er bestaan voor het verstrekken van meer plantaardige eiwitten in kantines, scholen, ziekenhuizen en andere publieke organisaties.

Voor deze studie zullen we een combinatie van voedings-, juridische en gedragsbenaderingen gebruiken om:

  1. te bepalen welke voedingsmiddelen het beste kunnen worden vervangen of toegevoegd;
  2. de aanvaardbaarheid van verschillende eiwitalternatieven voor inkoopambtenaren te bepalen;
  3. de contractuele wijzigingen die vereist zijn te bepalen.

Ten tweede zullen we een Protein Procurement Summit organiseren om samen een manifest en modelcontractbepalingen op te stellen die inkoopprofessionals kunnen gebruiken om verandering binnen hun organisaties te stimuleren. Bovendien zal de top een lerend netwerk lanceren, gericht op het ondersteunen van innovatie nadat het project is afgelopen.

Publicaties